Corona: kwetsbare groepen

De meest kwetsbaren ondersteunen

Mensen die het moeilijk hebben, daarvoor is deze situatie nog een grotere uitdaging. Hoe kan je hen ondersteunen?

 • Dit dossier geeft proactief advies met 9 aanbevelingen om te communiceren met jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties (bron: Vlaams Insituut Gezond Leven, 2020).
  Download de 9 tips (op één A4 of in 9 visuals voor sociale media).

 • Informeren: Niet iedereen laat zich informeren door dezelfde kanalen. Gebruik dus verschillende communicatiekanalen om alle burgers te bereiken. Communiceer ook via socio-culturele organisaties, geloofsgemeenschappen, via belangrijke sleutelfiguren en gebruik de vertaalde infofiches. Zorg dat de informatie eenvoudig en duidelijk is en gebruik pictogrammen. Alle nuttige materialen én vertalingen vind je hier.

 • Op de pagina van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je alle basisinformatie in meerdere talen. Je kan hiervoor ook terecht op de websites van het Federaal crisiscentrum en Wablieft

 • De eerstelijnszones bieden op hun website informatie rond corona aan in andere talen en voor slechthorenden.

 • In de webinar 'Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd' van het VAPH, de VVSG en Onafhankelijk Leven krijg je tips voor goede praktijken, aandachtspunten en ontdek je welke organisaties lokaal kunnen ondersteunen.

 • Blijf basisnoden vervullen. Blijf bijvoorbeeld voedselbedeling organiseren. Ga op zoek naar alternatieven zoals het brengen van pakketten aan huis. Stel schuldaflossing uit en bekijk of het leefgeld van iemand in schuldbemiddeling toereikend blijft. Ga aan de slag met de aanbevelingen van armoedeorganisaties. De kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen wordt snel groter tijdens deze crisis. 

 • Dicht op elkaar moeten leven kan de stress in een gezin doen oplopen. 
  Chatten en bellen kan via www.tele-onthaal.be. Iedereen die geweld meemaakt of er getuige van is kan terecht op 1712.be. Kinderen en jongeren kunnen terecht op www.nupraatikerover.be van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Maak deze kanalen mee bekend via je maatschappelijk werkers. Zij hebben meer zicht op de gezinnen waar de spanning nu te groot kan worden. Via sociale media kan je ook deze visual gebruiken.

 • Sam vzw lijstte een heleboel initiatieven en tips op om kwetsbare mensen te blijven bereiken in tijden van Corona.
   
 • Deze verenigingen investeren in veelvuldig telefonisch contact en huisbezoeken (met gepaste preventiemaatregelen) om noden van kwetsbare mensen in kaart te brengen.
 • Het coronavirus en de gevolgen daarvan hebben een zware impact op het jeugdwerk. De Ambrassade bundelt daarom nuttige info en vaak gestelde vragen.
  Via het platform WAT WAT kan je zelf jongeren informeren en toeleiden naar advies of hulp
   
 • Samen Op Straat, een project van Samenlevingsopbouw, maakte met acteur en muzikant Saïd Boumazoughe een filmpje om jongeren te sensibiliseren. Verschillende influencers, zoals voetballer en politicus Karim Bachar en actrice Nora Gharib, spraken thuis hun filmpje in.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen