← Vorige

Lokale gezondheidsenquête

Steden en gemeenten kunnen een lokale gezondheidsenquête organiseren met ondersteuning van het Logo. Deze enquête helpt lokale besturen om prioriteiten te stellen in het lokale gezondheidsbeleid.

De informatie die in de gezondheidsenquête wordt verzameld, kan samen met de methodiek Gezonde Gemeente dienen als basis voor het gezondheidsbeleid. Er zijn bovendien interessante linken te leggen met het oog op onder meer het sport- en omgevingsbeleid en ruimtelijke ordening.

Voor wie?

Voor inwoners van een deelnemende gemeente die ouder zijn dan 15 jaar. De selectie wordt gemaakt aan de hand van een steekproef uit het bevolkingsregister.

Wie kan de lokale gezondheidsenquête organiseren?

Lokale besturen

Waarom?

Hoe meer inzicht steden en gemeenten krijgen in de gezondheidssituatie van hun inwoners, hoe beter ze kunnen inspelen op de lokale noden. Zo kan een gemeente een betekenisvolle rol spelen in het welzijn van de bevolking.

Praktisch

Aan de hand van het Rijksregister trekt Statbel (het Belgisch statistiekbureau) een steekproef bij de inwoners van 15 jaar en ouder. Om die zo representatief mogelijk te maken, wordt er rekening gehouden met statistische sector, leeftijd en geslacht. Geselecteerde inwoners worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Elk geselecteerde inwoners krijgt een willekeurige identificatiecode toegewezen om de respons te kunnen opvolgen.

Sciensano stelt een drukkerij aan om het druk- en verzendwerk uit te voeren. Statbel verzendt de persoonsinformatie van de geselecteerde individuen via een beveiligde verbinding naar de drukkerij en de identificatiecodes naar Sciensano. De ingevulde vragenlijsten komen toe bij Sciensano. Aan de hand van de identificatiecodes die op de vragenlijsten staan kan Sciensano de response opvolgen zonder de identiteit van de respondenten te wetenkennen. Aan de hand van de identificatiecodes stuurt Sciensano een update naar de drukkerij om herinneringen te versturen. Na afloop van het veldwerk worden de codes verwijderd en ontstaat er een databank die anoniem is.

Het lokaal bestuur staat in voor de communicatie voor, tijdens en na de dataverzameling.

Kostprijs: € 10.000

Het Logo begeleidt

Gemeenten die ervoor kiezen om de gezondheidsenquête te organiseren, ontvangen een draaiboek waarin alle stappen worden uitgelegd. Het Logo begeleidt en ondersteunt de gemeente doorheen het hele project. De wetenschappelijke taken, zoals het trekken van de steekproef, de analyse van de data en het opmaken van een eindrapport, worden vervuld door Sciensano.

Hoe deelnemen?

Lokale besturen kunnen zich inschrijven via deze link. Er kan gestart worden in september 2023. Het aantal gemeenten dat kan deelnemen, is beperkt per startmoment. Wie snel intekent, heeft dus meer kans om geselecteerd te worden.

Het draaiboek en de bijlagen kan je hieronder downloaden:

Meer informatie?

Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij het Logo.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen