← Vorige

Sociale samenhang ondersteunen

Tijdens de eerste lockdown kwamen er spontaan veel initiatieven op gang. Buurtbewoners en organisaties zagen een nood en er werd als vanzelf op ingespeeld.   

Nu ieders draagkracht al langer op de proef gesteld wordt, is er meer ondersteuning en stimulans nodig om deze dynamiek terug op gang te brengen of nieuw leven in te blazen.  

Als lokaal bestuur kan je je inzetten om: 

 • Vrijwilligerswerkingen of verenigingsleven veilig te laten doorlopen  
 • Zorg en hulp in het informeel circuit aan te moedigen
 • Verbondenheid met huis- en buurtgenoten te stimuleren  
 • Aandacht te geven aan de nood aan zingeving door hulp te bieden aan anderen  

 

Voorbeelden van acties of initiatieven:

Algemene bevolking

 • Buren kunnen elkaar aanbieden om boodschappen te doen of andere hulp te bieden via briefjes in de brievenbus (zoals dit voorbeeld); maar ook op grotere schaal worden hulpvragen en -aanbod aan elkaar gekoppeld: 
  - Hiervoor kan je inwoners verwijzen naar www.vlaanderenhelpt.be, waar vrijwilligersvraag en –aanbod elkaar kunnen vinden  
  - Hoegaarden zette hiervoor een eigen initiatief op: Buren voor elkaar   
  - Ook stad Antwerpen maakte een eigen platform: Antwerpen helpt   

 • Gemeenten of organisaties kunnen invulkaartjes met lokale hulpinfo  verspreiden: welke organisaties bieden welke hulp, zijn op welke manier bereikbaar, op welke momenten ...  

 • Je kan activiteiten organiseren die inwoners in hun eigen bubbel of op afstand kunnen doen: wandelbingo, fotozoektocht, berenjacht, kerstlichtjeswedstrijd … 
  Lanaken Bubbelt bundelt goede voorbeelden   

 • Bemoedigende prikkels onderweg zoals Spreuken in het straatbeeld, raampoëzie (zoals dit initiatief in Deurne (Antwerpen)), kunst onderweg, krijttekeningen door kinderen ... geven een lichtpuntje in moeilijke dagen. 

 • Een lokale fotograaf die raamportretten of voordeurportretten van bewoners maakt, bv. genomineerde 'helden in de kijker', brengt inwoners in beeld en versterkt het samenhorigheidsgevoel.   

 • Buurtboost in de Antwerpse districten zet bewoners aan om samen iets goed te doen voor hun buurt. 

 • Burgers Aan Zet kan je helpen om in jouw gemeente mensen samen te brengen, ideeën voor sociale verbinding uit te wisselen en burgers in gang te zetten. Zij delen met plezier hun expertise rond online ontmoetingen, belcirkels en luisterende oren.   

 • Acties rond banken in de openbare ruimte – buiten en op afstand: 
  - Babbelbanken creëren een plekje om even tot rust te komen en een babbeltje te slaan   
  - Project bankdirecteurs maakt burgers verantwoordelijk voor een bankje in hun buurt    

 • LETS: ruilen en delen in de buurt kan ook in deze tijd buren (figuurlijk) dichter bij elkaar brengen.  

 • Meer ideeën om sociale samenhang te versterken vind je hier in de Vlaamse databank sociale samenhang. 

 • Moedig buurtbewoners aan om een Warmste Vlam aan hun raam te hangen, en zo te laten weten dat er zijn voor hun buren. 
  - Je kan op deze affiche ook aangeven dat je huis openstaat voor een babbeltje. Zeker bewoners die altijd thuis zijn en vaak alleen, kunnen deze uitnodiging aan hun buurt bekendmaken: ‘Klop even op het raam, ik zit klaar voor een babbeltje’  

 • Verspreid oproepen aan buurtbewoners om een boodschap te schrijven aan (eenzamere) buurtbewoners.  

 • In Aalst organiseren ze Zegget me a roiten: Alle buurtbewoners ontvangen een pakket met twee posters en stickers. De posters kunnen ze aan hun raam hangen. Elke poster wordt uniek: de bewoners schrijven, plakken, tekenen … iets persoonlijks dat ze met de buurt willen delen. Zo wordt de buurt een grote openluchttentoonstelling  

 • Zorgzame buurten  Op deze inspiratiedag kwamen alle goede praktijken van zorgzame buurten aan bod.

 • D'raamatherapie: Verantwoord onnozel doen aan het raam tegen Quarantaine eenzaamheid

Jongeren 

 • Gemeentelijke lagere school De Wissel uit Wuustwezel creëerde een stilteplek.

 • Er zijn verschillende acties mogelijk rond Warme William, de blauwe beer die een luisterend oor biedt voor kinderen en jongeren, en hen aanmoedigt om hetzelfde te doen voor elkaar (bv. Warme William-wandeling ...)  

 • Om kinderen en jongeren toch uit hun kot te krijgen, is het goed om speelstraten en speelweefsel in kaart brengen. Zo stimuleer je jonge gezinnen om buiten te spelen en is er minder oplopende spanning achter de voordeuren. 

 • Bataljong bundelde een mooi overzicht over jeugdwerk ondersteunen in coronatijden.    

Ouderen 

 • Gemeentelijke lagere school De Wissel uit Wuustwezel creëerde een stilteplek.

 • Om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan ging de Lochristi op zoek naar burenbuddies.

 • Studenten trakteerden de bewoners van woonzorgcentrum Gitschotelhof op jazzmuziek.

 • In Deurne hebben senioren en kinderen elkaar gevonden om pennenvrienden te worden. Zorgbedrijf Antwerpen en stedelijke lagere scholen in Deurne sloegen daarvoor de handen in elkaar.

 • Antwerpse studentenvereniging Nordkempus schreef 200 brieven naar eenzame ouderen in woonzorgcentra.

 • Organiseer, op locatie of deur aan deur (coronaveilig uiteraard!) een Soep met babbeltjes-moment. Bied minder mobiele buren een tasje soep aan met de gezelligheid van een voordeurbabbel erbij. 

 • Fred & Frieda maakt extra sociaal contact mogelijk voor wie dat nodig heeft. Op basis van hun interesses en woonplaats matchen ze vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen - virtueel of live - via zorgvoorzieningen met geïnteresseerde burgers.  

 • Zorg samen straat: Eenzaamheid binnen de eigen buurt herkennen en de buurtbewoners hierop laten inspelen.   

 • Er zijn verschillende voorbeelden van de Bellijn, vb. gemeentepersoneel dat technisch werkloos is, wordt ingezet. Zij bellen alle 80+'ers in de gemeente op. 

Professionals 

 • Zorgzame buurten: Een zorgzame buurt creëren, die samen werkt aan zorg en welzijn voor haar bewoners, en tegelijk sociale samenhang versterkt, kan op verschillende manieren. Lees er hier meer over.  

Vormingen voor mantelzorgers

Februari

Maart

April

Mei

Juni

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen