Plaats deze handtekening in je mails om de burgers erop te wijzen dat ze hun vaccinaties nachecken alvorens op reis te vertrekken.
Publiceer dit artikel in je infoblad, hang het uit, … om de burgers erop te wijzen dat ze hun vaccinaties nachecken alvorens op reis te vertrekken.
Toon dit animatiefilmpje op je tv-kanaal of op de schermen in je wachtzaal om de burgers erop te wijzen dat ze hun vaccinaties nachecken alvorens op reis te vertrekken.
Deel deze flyer uit om de burgers erop te wijzen dat ze hun vaccinaties nachecken alvorens op reis te vertrekken.
Zet deze deskfiguur op je bureau, op je onthaalbalie, op tafel in de wachtzaal, …. om de burgers erop te wijzen dat ze hun vaccinaties nachecken alvorens op reis te vertrekken.
Hang deze affiche op om de burgers erop te wijzen dat ze hun vaccinaties nachecken alvorens op reis te vertrekken.
Hang deze affiche op om de burgers erop te wijzen dat ze hun vaccinaties nachecken alvorens op reis te vertrekken.
Spiegelsticker (Sticker)
Fleur etalages, toiletten, kleedkamers en ramen op met de gloednieuwe spiegelsticker met een krachtige boodschap. De sticker is in A4-formaat.
Gebruik de affiche om een gezonde woning mee te promoten.
Gebruik de flyer bij je gesprek over een gezond binnenmilieu.
Deze wandelgids geeft lokale besturen heel wat informatie en tips en werd ontwikkeld in het kader van de Week van de Valpreventie 2023.
Deze wandelgids geeft zorgverleners heel wat informatie en praktische tools en werd ontwikkeld in het kader van de Week van de Valpreventie 2023.
Deze wandelgids geeft 65-plussers heel wat informatie en praktische tools om op een veilige en leuke manier te starten met bewegen of meer te bewegen.
Eerste keer naar de tandarts
Deze factsheet biedt je tips aan om kinderen voor te bereiden op hun eerste bezoek bij de tandarts of mondhygiënist.
Met de complimentenbingo dagen we je uit om even stil te staan en te werken aan kleine gelukjes voor jezelf of je omgeving.
 

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen