Binnenluchtbrigade: nieuw educatief pakket basisonderwijs

De coronapandemie heeft ons geleerd dat genoeg ventileren en verluchten enorm belangrijk is tegen de verspreiding van virussen. Ventileren we niet genoeg, dan komen er te veel virussen en andere deeltjes in de binnenlucht. In de klas zijn ook nog heel wat andere bronnen van vervuiling. Denk maar aan knutselmaterialen (vb. stiften, lijm, verf), schoonmaakmiddelen, meubelen, stof en vocht, maar ook iedereen aanwezig in het lokaal voor luchtvervuiling.

Gezondere lucht in de klas helpt kinderen en leerkrachten niet alleen minder snel ziek te worden, maar ook aandachtiger te blijven waardoor ze de leerstof beter opnemen en begrijpen wat dan weer een positief effect heeft op hun prestaties.

Het nieuwe spel “de Binnenluchtbrigade” is ontwikkeld voor leerlingen uit de drie graden van het basisonderwijs. Het daagt leerlingen uit om in kleine teams de strijd aan te gaan tegen vervuilde binnenlucht. Aan de hand van leuke vragen en opdrachtjes maken ze samen de lucht in de school en de klas terug gezonder!

Lees hier meer over project "Binnenluchtbrigade".

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen