Over Logo

Visie, missie en waarden

De 15 Logo’s (decretaal verankerd loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) geven als netwerkorganisaties mee een gezicht aan het preventiebeleid van de Vlaamse overheid, hun opdrachtgever.

De volledige missie, visie en waarden van de Vlaamse Logo's vind je terug op deze pagina.

Organisatie

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel.

In opdracht van de Vlaamse overheid ijvert het Logo voor minder gezondheidsklachten door milieuproblemen en werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:

  • Meer mensen in beweging en met een gezond gewicht
  • Minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
  • Meer veerkrachtige mensen
  • Minder ongevallen in de privésfeer
  • Meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
  • Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen

Daarnaast vind je bij alle Logo's - behalve in Brussel - medisch milieukundigen. Zij informeren en adviseren over de invloed van het milieu op onze gezondheid. Je leest meer over hun werking op www.gezondheidenmilieu.be.

Doe jij mee?

  • Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten?
  • Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt?
  • Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen?
  • ...

Ontdek onze dienstverlening of contacteer ons.

Meer weten over de Vlaamse Logo's? Lees onze voorstellingsbrochure.

Preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen: de spelers

Infographic_De_spelers.pngDepartement Zorg

Departement Zorg is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het departement reglementeert en ondersteunt een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven en neemt ook actie op het terrein bij bepaalde volksgezondheidsnoden zoals zuiver drinkwater, gezonde voeding, kanker en infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

Deskundigen (partnerorganisaties)

De partnerorganisaties hebben expertise op een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. Ze ontwikkelen strategieën, methodieken en materialen en helpen de Logo’s bij het verspreiden, toepassen en evalueren daarvan.

Regionale verspreiders (= Logo’s)

Vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel werken mee aan de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen een schakel in het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. In elk Logo-team – behalve in Brussel – zijn medisch milieukundigen aan het werk. Zij geven advies om gezondheidsrisico’s als gevolg van het milieu te beperken. Lees meer over de dienstverlening van het Logo.

Organisaties met terreinwerking

Organisaties met terreinwerking hebben specifieke opdrachten in het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken de Logo's met hen samen waar dit relevant is.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen