← Vorige

Gezonde Publieke Ruimte

Ga voor meervoudige gezondheidswinst met een gezonde publieke ruimte. 

Onze publieke ruimte kan onze gezondheid beschermen en bevorderen. Denk aan goede luchtkwaliteit die ons beschermt tegen luchtwegklachten en een ruimte die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. Zo creëren we een inclusieve en zorgzame maatschappij en werken we ineens aan een aantal duurzame ontwikkelingsdoelen.

Je kan op verschillende manieren aan een gezonde publieke ruimte werken. Het Logo kan verschillende rollen opnemen:

 • Aanbieden van gemeentelijke, regionale en Vlaamse cijfers en kaarten;
 • Advocacy met debatfiches om draagvlak bij de lokale besturen en de inwoners van de gemeente te creëren
 • Ondersteunen bij tijdelijke inrichtingen, heraanleg van markt en pleinen
 • Aanreiken van inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland;
 • Advies verlenen op basis van beleidsnota’s en meerjarenplannen;
 • Uitvoeren van een gezondheidstoets van ruimtelijke plannen.

Dit filmpje geeft een kijk op hoe een Logo jou kan ondersteunen.

Op www.gezondepubliekeruimte.be vind je volgende ondersteuningsinstrumenten :

 • Health in all policies
 • Maximaliseren gezondheidswinst
 • Prioriteren van maatregelen
 • Plein vol Gezondheid handleiding
 • Inspirerende voorbeelden voor inrichting
 • Draagvlak creëren met cijfers: preventieve gezondheidscijfers voor jouw lokaal beleid

En tools:

Voor wie?

Lokale besturen

Wie kan met de projectmaterialen aan de slag?

Lokale besturen zoals gezondheidsambtenaren, mobiliteitsambtenaren, milieuambtenaren en huisvestingsambtenaren.

Praktisch 

Neem gezondheid mee in je ruimtelijk beleid. Dit kan op allerlei manieren:

 • Zoom in op beschikbare cijfers en kaarten;
 • Gebruik bovenstaande tools;
 • Zet een tijdelijke inrichting op;
 • Laat je inspireren door andere voorbeelden;
 • Laat een gezondheidstoets uitvoeren op een bepaalde locatie

Het Logo helpt je op weg

Wil je werk maken van gezondheid in je ruimtelijk beleid of een actie opzetten? Contacteer het Logo van jouw regio telefonisch of via e-mail voor meer info en ondersteuning.

Op www.gezondepubliekeruimte.be kan je informatie vinden om samen een gezonde publieke ruimte te creëren.

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen