← Vorige

Warme Steden en Gemeenten

Wat is een Warme stad?

Warme Steden en Gemeenten creëren een ondersteunende omgeving voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De stad of gemeente heeft een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Het is een stad of gemeente waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

Waarom is een Warme Stad nodig?

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt.

Helaas staat de geestelijke gezondheid van jongeren onder druk. Uit de recentste Gezondheidsenquête blijkt dat 1 op de 5 jongeren niet goed in zijn vel zit. Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen we problemen voorkomen. Hoe kunnen we dat doen?

  • Door hen te begeleiden in hun zoektocht naar de eigen identiteit
  • Door hen te leren benoemen wat ze voelen en die gevoelens te uiten
  • Door hen te leren hulp te vragen en die te vinden.

Dat is universele preventie, het doel van Warme Stad.

Hoe ziet een Warme Stad eruit?

In een Warme Stad of Gemeente werken alle instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken. In elke stad wordt gekeken naar de behoeften, naar het bestaande welzijns- en jeugdaanbod en naar de noden die nog ingevuld kunnen worden. Elke stad of gemeente heeft zo een eigen actieplan met eigen acties. ‘Warme Stad’ wordt dus uitgewerkt op maat van jouw stad of gemeente.

Wie kan werken aan een Warme Stad?

Iedereen: lokale besturen, ouders, scholen, buurtwerkingen, jeugd- en welzijnsorganisaties, hulpverlening, huisartsen, vrijetijds- en sportverenigingen, gemeentediensten, politie en vele anderen.

Het Logo zet je op weg

Sinds september 2019 zijn er naast de vijf pilootsteden (Gent, Brugge, Leuven, Turnhout en Genk) 42 nieuwe Warme steden en Gemeenten. De Logo’s ondersteunen hun Warme Steden en Gemeenten in het proces. Ze begeleiden de steden en gemeenten in het bijeenbrengen van relevante partners en coachen hen in het bepalen van behoeften en noden in de stad of gemeente. Samen stellen ze een actieplan op, waarbij de acht pijlers fungeren als strategische doelstellingen. Daarna wordt er gekeken hoe dit verankerd kan worden in het beleid van de steden of gemeenten.
 
Wil je aan de slag met de methodiek Warme Steden en Gemeenten? Het Logo helpt je op weg met info en ondersteunende materialen. Voor informatie en de bevindingen van de pilootsteden kan je ook terecht op www.warmestedenengemeenten.be. Meer informatie over Warme Steden en Gemeenten lees je in dit artikel.
 
Het project ‘Warme Steden en Gemeenten’ wordt aangestuurd vanuit een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, onderzoekscentrum LUCAS KU Leuven en het Fonds GaVoorGeluk.

 

 

Andere projecten:

Warme William-campagne
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen