Nee tegen kansarmoede: de Logo’s ‘vlammen’ mee tijdens de Warmste Week

1 op de 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede. En dat is veel. Mensen die leven in kansarmoede verkeren vaker in slechtere gezondheid, hebben een verminderde toegang tot de gezondheidszorg en mogen vaak minder levensjaren verwachten. Samen met hun partners proberen de Logo’s elke dag deze gezondheidskloof te dichten. Daarom ‘vlammen’ ze mee tegen kansarmoede tijdens de Warmste Week.

De Warmste Week wil de problematieken van mensen die leven in kansarmoede zichtbaar en bespreekbaar maken. En dat juichen de Vlaamse Logo's alleen maar toe. In kansarmoede leven heeft een grote impact op je gezondheid. Een minder goede sociaaleconomische situatie leidt vaak tot een grotere kans op gezondheidsproblemen. Denk maar aan stress en mentale problemen, minder goede mondzorg, overgewicht, uitstel van doktersbezoeken, …  Mensen in kansarmoede vinden dikwijls de toegang niet tot zorg. Ook in Vlaanderen vind je een gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk.

Samen de gezondheidskloof verminderen

Samen de gezondheidskloof verminderen is deel van de missie van de Vlaamse Logo’s. Door stevig in te zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie, en in het bijzonder de toegankelijkheid hiervan, proberen we samen met ons netwerk de ongelijkheid in gezondheidskansen in Vlaanderen te verminderen.

Deelnemen aan de Warmathons is daarom een evidente keuze. Zo dragen de Logo’s niet alleen bij tot de bewustmaking rond kansarmoede en gezondheidsongelijkheid, maar zetten ze ook de eigen medewerkers en hun netwerk letterlijk en figuurlijk in beweging rond dit thema.

Vraag ondersteuning aan jouw Logo rond kwetsbare groepen

Iedereen met aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties en hun gezondheid kan de hulp van het Logo uit de regio inroepen. Met een netwerk aan professionals en methodieken in hun rugzak denken en bouwen ze mee aan een gezondheidsbeleid of -actie in je buurt, op het werk, in je school… Samen maak je gezondheid en preventie een pak toegankelijker en creëer je gezondheidskansen voor iedereen!

Logo's doen mee aan de Warmste Week
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen