Webinars en online opleidingen

Omwille van de coronamaatregelen kunnen fysieke infosessies en workshops op dit moment niet doorgaan. Toch is het in deze tijden meer dan ooit belangrijk om geïnformeerd te blijven over thema's binnen de preventieve gezondheidszorg.

Om jullie hierin op weg te helpen, maakten de Logo's een overzicht van webinars die georganiseerd worden door de Logo's, onze partnerorganisaties en organisaties op het terrein.

  • Ben je een gezondheidsprofessional of werk je rond gezondheid in jouw organisatie of lokaal bestuur? Dan vind je zeker jouw gading in de webinars voor professionelen.
  • Ben je op zoek naar webinars om die voor jouw doelpubliek interessant kunnen zijn? Bekijk dan het aanbod voor het brede publiek.
Webinars en online opleidingen voor professionelen

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Webinar voor zorg- en welzijnsprofessionals

Tijdens het webinar 'Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie' krijg je antwoorden op vragen als: Hoe versterk je als zorgverlener motivatoren in gesprekken met cliënten/patiënten? Hoe ga je om met vaccinatietwijfel? Welke gesprekstechnieken kan je hierbij gebruiken?

Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Logo's, VIVEL

Webinar voor communicatieprofessionals

In een webinar, gericht aan iedereen die betrokken is bij de communicatie over vaccinatie, geven Zorg en Gezondheid en het Nationaal Crisiscentrum meer toelichting bij de recent ontwikkelde vaccinatie-communicatie.

Agentschap Zorg en Gezondheid

Webinar 'Communiceren rond COVID-19-vaccinaties met behulp van de brainstormkit'

In dit webinar wordt de brainstormkit vaccinatie voorgesteld. De brainstormkit gidst eerstelijnszones, lokale besturen en lokale actoren bij het ontwikkelen van sensibiliseringsacties rond COVID-19-vaccinaties. Dit op maat van inwoners, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en/of moeilijk bereikbare groepen.

Vlaamse Logo's, Vlaams Instituut Gezond Leven

Webinar 'Communiceren & sensibiliseren over COVID-19-maatregelen en vaccinaties':

Volledige opname

Playlist met opnames per spreker

Presentatie (pdf)

(Her)bekijk het webinar van 28/01/2021  'Communiceren & sensibiliseren over COVID-19-maatregelen en vaccinaties'. Naast sprekers Maarten Vansteenkiste (UGent) en Leen Van Brussel (Vlaams Instituut Gezond Leven) komen ook enkele praktijkvoorbeelden aan bod.

Vlaamse Logo's, Eerstelijnszones & partners

Webinar 'Veilige en kwaliteitsvolle praktijkvoering in tijden van pandemie'

Tijdens dit webinar worden de basisprincipes van veilige zorg in de eerste lijn toegelicht en worden praktische adviezen en tools vanuit Domus Medica aangereikt.

Domus Medica

Webinar omgaan met stress tijdens de tweede coronagolf

Webinar voor iedereen die werkt als zelfstandig zorgverlener, of werkt in de eerste lijn, een ziekenhuis, WZC, jeugdhulp, gezinsondersteuning, voorziening voor mensen met een beperking, in de thuiszorg of kinderopvang of mantelzorger is.

De ZorgSamen

Webinar 'minder piekergedrag, meer slaap'

Webinar voor iedereen die werkt als zelfstandige zorgverlener, of werkt in de eerste lijn, een ziekenhuis, WZC, jeugdhulp, gezinsondersteuning, voorziening voor mensen met een beperking, in de thuiszorg of kinderopvang of mantelzorger is.

De ZorgSamen

Webinar verluchten en ventileren

Vijf experten beantwoorden vragen over de verspreiding van het virus, de screening van binnenluchtkwaliteit, het meten van het CO2-gehalte in een klaslokaal en het belang van ventilatie.

Onderwijs Vlaanderen

Webinar over coronamaatregelen in het onderwijs

3 pediaters en 1 kinderpsychiater beantwoorden vragen over de coronamaatregelen in onderwijs: Waarom is het dragen van een mondmasker nuttig voor +12-jarigen?  Hoe zit het met het besmettingsrisico bij kinderen? Waarom worden leerlingen en leraren niet preventief getest? Waarom is school in coronatijden zo belangrijk voor de psychosociale ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren?

Belgische Pediatrische COVID-19 Taskforce

Webinars Artsen Zonder Grenzen:

Webinar 1: COVID-19 en huisbezoeken access passcode: aW=#4Dnw   De presentatie kan je hier downloaden.

Webinar 2: Testing, tracing en quarantaine access passcode: 5Pn$nARx    De presentatie kan je hier downloaden.

Webinar 3: Thuis- en zelfzorg access passcode: 19z75#=T    De presentatie kan je hier downloaden.

3 webinars met inhoudelijke informatie over het coronavirus, over hoe veilig op huisbezoek te gaan, over testing, tracing en quarantaine en over zelfzorg en zorg voor een naaste. Gericht op professionals in diverse settings.

Artsen zonder Grenzen en Stad Antwerpen

‘Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd’

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt een hele uitdaging, zeker tijdens deze coronacrisis. In deze webinar ga je concreet aan de slag met dit thema: Wat zijn goede praktijken? Wat zijn aandachtspunten? Welke tips kunnen ze meegeven? Welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen?…

VAPH, VVSG, Onafhankelijk Leven

Ontdek hoe familie of vrienden jou mee kunnen sterken in je veerkracht

We zijn al twee maanden in de ban van corona. Wie in zorg en welzijn werkt, staat al weken in de frontlinie. Met alle daarbij horende stress en vermoeidheid. Hoe kunnen partners, families en vrienden de mensen actief in zorg en welzijn ondersteunen? Kris Vanhaecht gaat hierover in gesprek met Peter Adriaenssens, Ilse De Pauw en Katleen Evenepoel.

De ZorgSamen

Vormingen rond suïcidepreventie

Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen evidente opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. In de online vormingen en trainingen van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) leer je op de juiste manier omgaan met zelfdoding binnen je bedrijf, organisatie of vereniging.

VLESP

Suïcidepreventiereflex voor hulpverleners

De suïcidepreventiereflex is gebaseerd op de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’, ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Aan de hand van deze e-learningmodules en oefeningen leert SP-Reflex hoe je als hulpverlener deze richtlijn in de praktijk omzet.

VLESP

‘Welzijn en veerkracht in tijden van corona’

 

De coronacrisis vraagt veel van de veerkracht van werknemers en leidinggevenden. In de gezondheids- en welzijnssector betekende dit blootstelling aan het virus, plots het werk anders organiseren, … Anderen moesten plots telewerken, werden tijdelijk werkloos of hebben bezorgdheden over hun jobbehoud. In deze webinar ontdek je waarom het cruciaal is om als preventieadviseur of HR-dienst in te zetten op mentaal welzijn van medewerkers en leidinggevenden.

Prebes

'Afscheid, rouw en verlies in tijden van corona’

 

 

Om tegemoet te komen aan de vele vragen over kwaliteitsvolle palliatieve zorg in tijden van corona, ontwikkelde de Federatie Palliatieve Zorg een webinar. Drie experten en vier zorgverleners palliatieve zorg komen aan het woord.

Federatie Palliatieve Zorg

Vormingen VAD 

 

VAD heeft een lange traditie van het aanbieden van opleidingen en vormingen over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Over een aantal onderwerpen kan je nu ook online vormingen volgen, gratis, op je eigen tempo en gewoon van aan je bureau. Dit aanbod is interessant voor iedereen die in het professionele leven met deze thema’s in aanraking komt.

VAD

 

 

Webinars en online opleidingen voor het brede publiek

 

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Hoe pak ik coronastress aan, bij mezelf en in mijn team? 

Een dodelijke pandemie, een economie in recessie en altijd maar dat thuiswerk: corona veroorzaakt extra stress. In deze webinar geeft klinisch psycholoog Tine Daeseleire tips over omgaan met stress.

De Tijd, The Human Link

Al je vragen over de Coronalert-app beantwoord

Filmpje waarbij de app Coronalert en vooral het gebruik ervan toegelicht wordt: hoe werkt de app, hoe kan je hem installeren en welke informatie kan je er vinden? Wat maakt de app zo veilig?

Dr. Gouhie, ARhus, AZ Delta, Eerstelijnszone Midden-West-Vlaanderen, Open School Kortrijk-Roeselare en Stad Roeselare

Zal het coronavaccin de wereld redden?

Via internet en sociale media worden we dagelijks overspoeld met gezondheidsinformatie. Ook in Coronatijd is er een overvloed aan feiten en weetjes, zoals die over vaccinatie. Marleen Finoulst – arts, journalist bij Knack-Bodytalk en hoofdredacteur van gezondheidenwetenschap – legt uit hoe vaccinatie werkt, waar mensen bang voor zijn en hoe we fake gezondheidsnieuws kunnen herkennen.

De Maakbare Mens

E-learning over verontrustende inhoud op het internet

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) ontwikkelde een gratis e-learning die je leert om gepast te reageren op verontrustende berichten. De e-learning bestaat uit vier delen: een korte quiz en drie leermodules. 

VLESP

Zorgen voor morgen: versterk je veerkracht in coronatijden

Pieker je (vaker) tijdens corona?  Heb je het moeilijk met de veranderingen in jouw omgeving, activiteiten of relaties? Jan Callens, klinisch psycholoog en gedragstherapeut, geeft je tijdens deze webinar gratis tips om ook in deze periode veerkrachtig uitdagingen aan te gaanen zelfs persoonlijk te groeien.

ARhus, Kwadraat Surplus2

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen