Vacature preventiewerker Gezonde Publieke Ruimte

De 15 Vlaamse Logo’s zijn netwerken van lokale partners verspreid over heel Vlaanderen. Elk Logo wordt ondersteund door een enthousiast team van gezondheidsbevorderaars.

Als regionale netwerkorganisatie motiveren, adviseren en ondersteunen we onze partners bij het streven naar gezondheidswinst voor de bevolking. Dat doen we in opdracht van de Vlaamse overheid en met veel goesting voor gezonde acties.

De gezonde keuze zou de standaardkeuze moeten zijn. Of nog beter: geen keuze, maar een alledaagse realiteit. De Vlaamse Logo’s maken een goede gezondheid tastbaar, haalbaar en helemaal vanzelfsprekend.

 

Om onze werking rond Gezonde Publieke Ruimte (GPR) te versterken zoeken we voor de 15 Vlaamse Logo’s (Logo-overkoepelend):
 

2 thematische medische milieukundigen ondersteuning Gezonde Publieke Ruimte
(preventiewerkers Gezonde Publieke Ruimte)

Voltijds – contract van bepaalde duur (1 jaar)
 

Functieomschrijving

Als preventiewerker Gezonde Publieke Ruimte ondersteun je de medische milieukundigen van de Logo’s bij de uitvoering van hun taken rond leefomgevingskwaliteit.

De Logo’s hebben reeds een werking rond Gezonde Publieke Ruimte uitgebouwd. Je versterkt deze werking door lokale besturen te sensibiliseren en coachen rond de impact van planning en inrichting van de publieke ruimte op de gezondheid van de inwoners, met speciale aandacht voor grote infrastructuurwerken. We kijken op een brede manier naar gezondheid en zoeken samen met lokale besturen naar manieren om burgers te beschermen maar ook om hen te sensibiliseren om zelf actie te ondernemen. Je werkt rond verschillende thema’s zoals klimaat-gezondheid, natuur, lucht- en geluidspollutie, gezond bewegen binnen mobiliteit, …: kortom leefomgevingskwaliteit.

 

Je takenpakket

· Kennisopbouw: hoofdzakelijk rond de thema’s luchtkwaliteit, geluid, actieve verplaatsingen, vergroening van woonkernen, het verminderen van autogebruik en autobezit, klimaatweerbaarheid, gezondheidsaspect natuur. · Het versterken van lokale projectwerking van de Logo’s rond Gezonde Publieke Ruimte.

· Een nauwe communicatielijn onderhouden met het team Gezonde Publieke Ruimte van de Vlaamse overheid (Departement Zorg).

· Het beantwoorden van vragen van lokale besturen met betrekking tot Gezonde Publieke Ruimte.

· Ondersteuning van de medisch milieukundigen van de Logo’s, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een gezondheidstoets op vraag van lokale besturen.

· Communicatie, sensibilisatie rond het preventief gezondheidsbeleid m.b.t. Gezonde Publieke Ruimte.

· In kaart brengen van de noden die leven rond de inbreng van het gezondheidsaspect m.b.t. leefomgevingskwaliteit (Gezonde Publieke Ruimte in zijn brede betekenis) in lokale settings.

· De opgedane kennis rond Gezonde Publieke Ruimte ter beschikking stellen van de andere medisch milieukundigen van de Logo’s.

 

Profiel

Heb jij zin om met dit takenpakket aan de slag te gaan? Dan kijken we uit naar jouw kandidatuur.

 

We zoeken iemand met:

· een diploma dat behoort tot de categorieën STEM, Lichte STEM of Zorg STEM, cf. https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_masters.php, en meer bepaald tot die STEM-richtingen die biologisch, (para)medisch of milieukundig georiënteerd zijn.

· bij voorkeur affiniteit met milieugezondheidskunde, milieubeheer en/of milieutechnologie.

· kennis of ervaring van medische milieukunde, met preventie (gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming, ziektepreventie en ‘Health in all Policies’) en milieugezondheidskundige risicoanalyse (met speciale aandacht voor milieuepidemiologie en/of milieutoxicologie), risicocommunicatie en participatief werken met actoren.

· bij voorkeur ervaring met ruimtelijke planning.

 

Jobgerelateerde competenties

· Ervaring in projectmatig werken is een pluspunt

· Je bent analytisch ingesteld

· Je stemt af met het Logo waarvoor je op dat moment actief bent

· Je bent in staat een lokaal netwerk uit te bouwen en te mobiliseren

· Klantgerichtheid is voor jou een natuurlijke reflex

· Je beschikt over een goede kennis van de meest courante softwarepakketten

· Je deinst niet terug voor verplaatsing naar verschillende gemeenten verspreid in Vlaanderen

· Je beschikt over een rijbewijs en auto voor het maken van dienstverplaatsingen (volgens wettelijke vergoeding)

 

Persoonsgebonden competenties:

· Flexibiliteit

· Communiceren

· Zelfstandigheid

· Samenwerken

· Verantwoordelijkheid

· Plannen en organiseren

· Resultaatgerichtheid

 

Aanbod

· Voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) met mogelijkheid tot verlenging.

· Verloning volgens de vastgestelde barema L1 in PC 331 + extralegale voordelen (maaltijdcheques, interessante verlofregeling, mogelijkheid tot telewerk, vergoeding woon-werkverkeer en kosten).

· Een veelzijdige functie met ruimte tot eigen initiatief.

· Ondersteuning door en samenwerking met ervaren collega’s.

· Standplaats in overleg en volgens beschikbaarheid in één van de Vlaamse Logo's.

 

Interesse?

Stuur je kandidatuur met motivatie en cv ten laatste op 25 februari 2024 via mail, met duidelijke vermelding van preventiewerker Gezonde Publieke Ruimte in het onderwerp naar ruth@logokempen.be. Bel voor meer informatie naar Ruth Lembrechts, coördinator van Logo Kempen, op 0476 95 13 19. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 maart in Brussel.
 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of beperking. Persoonsgegevens worden enkel bewaard en gebruikt in het kader van deze selectieprocedure.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen