Op 1 maart lanceerde Marc De Bel zijn nieuw boek ‘Soko’. Kom hier meer te weten over het boek en bestel bijhorende materialen.
Wil je als bedrijf investeren in een beleid dat streeft naar een gezonde, veilige en veerkrachtige loopbaan voor werknemers? Dan kan je sinds kort terecht bij het Infopunt Geïntegreerd Welzijnsbeleid.
Kom hier meer te weten over de complimentendag van 1 maart en bestel nu je materialen.
Leerlingen beter tot leren laten komen? Dat kan met gezonde en gelukkige leerlingen!
Samen met hun partners en netwerk proberen de Vlaamse Logo’s elke dag de gezondheidskloof te dichten. Daarom ‘vlammen’ ze mee tegen kansarmoede tijdens de Warmste Week.
Logo's doen mee aan de Warmste Week
Minister Crevits roept op om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker en taboes te doorbreken op vlak van stoelgangtesten.
Door de nieuwe routestructuren vindt iedereen nu wel een beweegroute in zijn of haar buurt, en wordt Vlaanderen steeds beweegvriendelijker.
20/11 - Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Eén van die rechten is het recht op een veilig en gezond leven. Gezondheidsongelijkheid ondergraaft echter kansen op een goede gezondheid.
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw nodigt opnieuw alle steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel uit om deel te nemen aan de Preventiepeiling - de ‘nieuwe’ indicatorenbevraging.
Van 21 tot 25 november 2022 zetten we 'gezond wonen' opnieuw in de kijker tijdens de actieweek 'Gezond binnen, ook in de winter'
Mentaal welbevinden, een warm klasklimaat, groepsdynamiek… het zijn hot topics in de leraarskamer! Maar hoe pak je dat aan? Met Happy Snacks natuurlijk!
Alle tools om jouw sportclub te ondersteunen vind je vanaf nu op één plek! Je sportclub gezonder maken? Of eerder op zoek naar info over de beste verzekering? Een slimme EHBO-koffer voorzien? ...
Ontdek ons aanbod aan infosessies en workshop en informeer zo de inwoners van je gemeente of leden van je organisatie.
De COVID-herfstboostercampagne draait op volle toeren. Voor partners die dat willen, is er in beperkte mate drukwerk beschikbaar.
De griepvaccinatiecampagne is afgetrapt. De campagne bestaat zoals elk jaar uit twee luiken. Een publiekscampagne en een campagne voor zorg- en welzijnspersoneel.
De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid groeit jaar na jaar. Lees het persbericht.
Van 22 tot en met 24 mei zal de “International Conference on Integrated Care” ofwel ICIC doorgaan in Antwerpen.
De Vlaamse Logo’s ontvingen Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits in Torhout.
Op 31 mei is het Werelddag zonder Tabak. Op die dag zetten we het thema tabakspreventie extra in de kijker. Om je daarbij te helpen, ontwikkelden de Logo's een inspiratiegids.
Duik in de inspiratiegids en vind een overzicht van gezondheidsrally's, materialen en andere suggesties om preventie in de kijker te zetten op jouw Dag van de Zorg.
Dag van de Zorg
Huidkanker neemt fors toe in België. Om de stijgende cijfers terug te dringen, lanceert Zorg en Gezondheid de Smeerweer-campagne. Die promoot UV-beschermend gedrag bij de burger.
De Vlaamse overheid heeft een nieuwe versie van het Gezondheidskompas gelanceerd. Dat is een online applicatie die inzicht geeft in gezondheidsrisico’s zoals diabetes en hart- en vaatziekten.
De Vlaamse Regering maakte een digitale kaart beschikbaar waarop alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging worden aangeduid. Op meer dan 800 locaties is verder onderzoek nodig.
Sinds de start van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker is er een sterke daling in de sterftecijfers door dikkedarmkanker. Dat blijkt uit recente cijfers van Stichting Kankerregister (BCR).
Wil je met je leerlingen van het basisonderwijs werken aan gezondere lucht in de klas? Ontleen dan gratis het nieuw educatief pakket ‘De Binnenluchtbrigade', dat het lespakket Lekker Fris vervangt.
Je lokaal voedselbeleid boosten? Schrijf je dan in voor een of meerdere interactieve digitale voedseldagen van VVSG. Je wordt tijdens de sessies begeleid door experts uit het veld.
Organisaties van binnen en buiten de gezondheidszorg kwamen op 29 januari in Vorselaar samen om het charter van het Preventieplatform te ondertekenen.
De roep om te investeren in preventie klinkt luider dan ooit. Het Preventieplatfom vraagt daarom verhoogde aandacht én investeringen voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
14 bedrijven of organisaties gaan vanaf nu aan de slag met een project om de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers te verbeteren. Ze krijgen hiervoor financiële ondersteuning van de overheid.
Het preventiebeleid rond kanker van de Vlaamse overheid werpt haar vruchten af. Dat blijkt uit het jaarrapport 2021 van het Centrum voor Kankeropsporing.
Het Logo zet samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven in op een gezonde voedselomgeving. Want hoe gezonder het aanbod in de omgeving, hoe groter de kans dat we gezonde keuzes maken.
Wil je met jouw dienstencentrum bezoekers ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Wil je de gezondheid van buurtbewoners te bevorderen? Dan zoeken we jou!
Wist je dat we gemiddeld 85% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, vooral in onze eigen woning? Tijdens de actieweek Gezond Binnen brengen we het belang van gezonde binnenlucht onder de aandacht.
Dit jaar vieren we de 30ste verjaardag van gezondheidsbevordering in Vlaanderen. Om dat te vieren maakte onze partnerorganisatie Gezond Leven een tijdlijn met 30 mijlpalen.
Het voorbije anderhalf jaar kwamen ons sociale leven en professionele leven op een lager pitje te staan. Nu het leven weer volop op gang komt, is het tijd voor reflectie over onze sociale gewoonten.
Vlaamse steden en gemeenten hebben steeds meer aandacht voor de mentale gezondheid van hun inwoners. Dat blijkt uit de indicatorenbevraging 2020 van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw.
Woonzorgcentra kunnen nog tot eind dit jaar gratis procesbegeleiding aanvragen om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen.
Van 1 tot 10 oktober staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid centraal. Deze 10-daagse zet mentaal welzijn nog eens extra in de kijker. Om jullie hierbij te helpen, bieden wij jullie onze ...
Scholen kunnen zich nog tot 30 november inschrijven voor ‘Bullshit Free Generation’. Help je mee om samen met de scholen een kritische, weerbare en rookvrije generatie te doen ontwaken?
Vanaf 1 september is een verwijsbrief opnieuw verplicht voor de opstart van Bewegen Op Verwijzing. Dankzij een verwijsbrief motiveer je een patiënt om meer te bewegen en krijgt hij/zij ondersteuning.
Hoe kan een bedrijf of organisatie bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers? De Vlaamse overheid zoekt samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven de meest innovatieve projecten.
Het voorbije jaar hebben jongeren het bijzonder moeilijk gehad. Het is nog even wachten op het rijk der vrijheid. Om samen te kunnen blijven inzetten op jongeren, bieden we een inspiratiegids aan.
Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) onderzocht de impact van het tijdelijk stilliggen van de Bevolkingsonderzoeken naar kanker door COVID-19.
Bevolkingsonderzoeken naar kanker
Op 16 en 17 juni wordt heel warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan.
UPC Duffel mag zich ‘het fitste bedrijf van Vlaanderen’ noemen. Onder de slogan ‘No steps, no glory!’ gingen 16 bedrijven een maand lang de uitdaging aan om zo veel mogelijk stappen te zetten.
De resultaten van de indicatorenbevraging uit 2019 rond het preventieve gezondheidsbeleid op basis- en secundaire scholen zijn bekend. Zo duiken er nog een aantal belangrijke werkpunten op.
Preventief gezondheidsbeleid op school
De nood om te investeren in gezondheidsbevordering en ziektepreventie was nooit eerder zo groot. De Vlaamse Logo’s en een 15-tal toonaangevende experten startten daarom een preventieplatform op.
Het Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie Vlaanderen brengt een nieuwe, praktische werkfiche uit rond valpreventie in de thuissetting.
Werkfiche valpreventie thuissetting
Het VLESP lanceert de serious game Silver om preventief te werken rond mentaal welzijn bij jongeren tussen 12 en 16 jaar.
Serious game Silver
Een gezond én milieuverantwoord menu samenstellen? Da’s geen eitje. De voedingsdriehoek van Gezond Leven schiet te hulp. De milieu-impact van onze voeding werd daarin vertaald naar concrete tips.
Sinds COVID-19 in 2020 zijn intrede deed, is het eens te meer duidelijk dat preventie van niet te onderschatten belang is. In ons jaarverslag geven we de highlights weer van ons preventiewerk in 2020.
Fitness.be, Golazo en de Logo’s slaan de handen in elkaar voor een campagne voor een gezonde leefstijl. Willy Sommers, Sven Nys, Paul Van Den Bosch, Evi Van Acker en Emma Plasschaert zijn de gezichten
Mogelijks krijg je als partner van het Logo een brief in de bus over de verlenging van onze erkenning. De nieuwe erkenningsperiode voor de 15 Logo’s in Vlaanderen en Brussel gaat in op 1 januari 2022.
Het Vlaams Instituut Gezond Leven doet onderzoek naar de problematiek van kinderen die thuis worden blootgesteld aan tabaksrook. Kom jij hiermee in contact? Dan is jouw mening uitermate belangrijk.
De inschrijvingen voor de online Gezonde School-sessies zijn officieel geopend. Schrijf je meteen in en ontdek praktische tools om te komen tot een samenhangend gezondheidsbeleid op school.
Nieuwsgierig naar wat de Vlaamse Logo’s kunnen betekenen op het vlak van een gezonde publieke ruimte? Ontdek ons aanbod in dit filmpje.
Februari, dat is Tournée Minérale. Al voor de vijfde keer roepen we met de actie alle Belgen op om een maand lang ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
De Vlaamse overheid wil Bewegen Op Verwijzing verder (financieel) ondersteunen en verankeren. Minister Wouter Beke kadert de verlenging en verankering in deze videoboodschap.
Videoboodschap Wouter Beke
Wie wil werken aan zijn geluk, heeft daar nu een praktisch hulpmiddel voor: de geluksdriehoek. Die bundelt de zaken die je zélf kan beïnvloeden om gelukkig(er) te worden.
Geluksdriehoek
De tiende Week van de Valpreventie gaat door van 19 tot 25 april 2021. Voor die gelegenheid organiseren we een heuse strijd tussen de provincies, onder de noemer 'Eén tegen allen, allen tegen vallen'.
De bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol, maar extra inspanningen zijn nodig om de deelnames te verhogen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2020 van het Centrum voor Kankeropsporing.
De WHO brengt nieuwe aanbevelingen uit voor beweging en sedentair gedrag. Onder impuls van het Vlaams Instituut Gezond Leven maakt een expertengroep de vertaalslag voor Vlaanderen.
De Environment Health Impact Simulator (E-HIS) berekent en visualiseert de verwachte ziektelast ten gevolge van milieublootstelling aan geluidshinder en luchtverontreiniging.
Als kersverse de ZorgSamen-ambassadeurs steunen longarts Eva Van Braeckel, basketbalspeelster Ann Wauters en tv-persoonlijkheid Walter Grootaers iedereen die in de zorg werkt of mantelzorger is.
De tweede coronagolf stelt zorgverleners op de proef. De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht statuut, functie of sector.
Naar aanleiding van de Wereld Diabetes Dag op 14 november zet het Logo samen met de Diabetes Liga preventie en vroegtijdige opsporing van diabetes type 2 in de kijker.
“Kopzorgen verdienen zorg, op elke leeftijd”, vindt de Vlaamse Ouderenraad. De organisatie lanceert daarom op www.kopzorgen.be een opvallende campagne.
Welke invloed hebben elektrische wagens op onze gezondheid? En hoe passen ze in een duurzaam en gezond mobiliteitsbeleid? Je leest het in het rapport van Gezond Leven.
Wil je de mensen in je organisatie een duwtje in de gezonde richting geven? De nieuwe nudgingmaterialen van het Vlaams Instituut Gezond Leven zetten het gezonde voedingsaanbod in de kijker.
Corona raakt ons mentaal diep. We kunnen wat houvast gebruiken. Daarom is er nu checkjezelf.be: een platform met tips, info en oefeningen om goed voor jezelf te zorgen.
De nieuwste info over ventileren en verluchten in schoolgebouwen en het gebruik van CO2-meters.
Ook in eigen land moeten we ons bewust zijn van de gevaren van de zon. De Stichting tegen Kanker lanceerde een campagne om kinderen en hun ouders ‘zonneslim’ door de zomer te loodsen.
Onthaalouders, kinderdagverblijven en opvanginitiatieven die vragen hebben over gezonde voeding en beweging, kunnen voortaan terecht op het platform Gezondekinderopvang.be.
Sinds 22 juni is een verwijsbrief opnieuw verplicht voor de opstart van Bewegen Op Verwijzing. Tijdens de strengere coronamaatregelen was er tijdelijk een versoepelde werkwijze zonder verwijsbrief.
21% van de Vlamingen dronk meer alcohol tijdens de lockdown. Bij hoogopgeleiden ligt dat cijfer nog hoger. Dat blijkt uit een onderzoek van het VAD bij 1000 Vlamingen.
Werk je met jongeren die risicovol of problematisch gamen en wil je hen stimuleren om op zoek te gaan naar alternatieve vrijetijdsbestedingen? Een Reboot-kamp kan hen op weg helpen.
Kinderen moeten gestimuleerd worden om nieuwe smaken te proeven en voldoende te bewegen. Om ouders daarbij te helpen, ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven het gezelschapsspel ‘Lekkerbekjes’.
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker start terug op 29 juni. De meeste mammografische eenheden hebben de gepaste maatregelen genomen om veilig terug van start te gaan.
78% van de Vlaamse kinderen heeft een normale gewichtsstatus. Dat is een van de conclusies uit een rapport van de Vlaamse agentschappen Opgroeien en Zorg en Gezondheid met BMI-cijfers van kinderen.
Maar liefst drie van de tien maatregelen uit het memorandum van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving maken sinds het afgelopen jaar deel uit van het antitabaksbeleid.
37% van de rokers geeft aan meer te roken sinds de uitbraak van COVID-19. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving roept onze overheden op om snel een ambitieus antitabaksplan uit te werken.
Met het platform ‘Verover de Ruimte’ kaarten organisaties uit diverse sectoren, waaronder de VVSG, het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, het gebrek aan leefbare publieke ruimte aan.
De coronacrisis bedreigt ook ons mentale welzijn. De Vlaamse overheid lanceert daarom de campagne ‘Check Jezelf’. Die wil mensen bewust maken om met de eigen mentale gezondheid bezig te zijn.
Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden extra getroffen door de coronamaatregelen. De overheid lanceert een projectoproep met als doel om hen opnieuw te connecteren met de samenleving.
De Bevolkingsonderzoeken Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker starten vanaf 11 mei opnieuw op. De heropstart van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.
Minister Beke biedt met het actieplan 'Zorgen voor morgen' een antwoord op negatieve effecten die de quarantaine met zich meebrengt op mentaal vlak. Ook de Logo's zetten hun schouders onder dit plan.
Blijven bewegen is – nu meer dan ooit – belangrijk om gezond te blijven. Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert daarom samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid een reeks tips.
De 9de Week van de Valpreventie, die van 20 tot en 26 april 2020 zou plaatsvinden, is geannuleerd. Dit werd beslist om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en risicogroepen te beschermen.
Werk jij in je organisatie met ouderen en wil je hen helpen om hun valangst aan te pakken? Vanaf nu kan je de groepssessies ‘Blijf valangst de baas’ organiseren.
Wie inspiratie zoekt om gezond te eten, kan vanaf nu terecht op het receptenplatform ‘Zeker Gezond’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Die bestaat uit de website zekergezond.be en een app.
Onder het motto 'Preventie? Daar zit meer in dan je denkt!' maakten de Vlaamse Logo's het Logozine. Je vindt hier verhalen van partners en tips om zelf mee aan de slag te gaan.
Een nieuwe campagne moet Bewegen Op Verwijzing nog bekender maken bij het grote publiek. Eerder dit jaar was er al een campagne gericht op huisartsen.
41 Vlaamse steden en gemeenten mogen zich vanaf nu ‘Warme stad’ of ‘Warme gemeente’ noemen. Ze engageren zich om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen.
Het logo en de website van het expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen zijn vernieuwd. Wil je een materiaal of activiteit aanvragen, dan kan dat vanaf nu via de website van jouw Logo.
Om leerkrachten van het lager onderwijs te helpen om les te geven over de voedingsdriehoek, is er het gloednieuwe educatief pakket ‘Lekker Gezond!’
Nog tot 30 september kunnen scholen zich inschrijven voor Oog voor Lekkers. Dankzij Europese en Vlaamse subsidies kunnen scholen gedurende 10 of 20 weken genieten van een financiële ondersteuning.
Van 1 tot 10 oktober tellen we samen af naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. We nodigen ook jouw organisatie uit om tijdens de 10-daagse een actie te organiseren.
Wat leren onze expertise en ervaring over hoe een efficiënt, effectief en meetbaar gezondheidsbeleid er zou moeten uitzien? Dat lees je in het memorandum van de Vlaamse Logo's.
De preventieve gezondheidssector heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. De Vlaamse Logo’s zetten hun handtekening al, net als verschillende expertisecentra en de ziekenfondsen.
Lokale besturen die willen inzetten op preventie bij kwetsbare groepen kunnen daarvoor een subsidie aanvragen door in te tekenen op de projectoproep 'samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen'
Subsidie voor lokale besturen
Via de laagdrempelige campagne 'Stoppen met roken doe je niet alleen' wordt geprobeerd om de diensten van de rookstopbegeleiders bij alle lagen van de bevolking bekend te maken.
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s lanceren de nieuwe gezondheidsrally, een quizwandeling die deelnemers doorheen de bewegingsdriehoek en voedingsdriehoek gidst.
De campagne ‘Geef elkaar een schouderklopje’ wil de burger aanmoedigen om zich beter te beschermen tegen UV en er anderen over aan te spreken.
Sinds kort kunnen Vlamingen via een online webapplicatie testen wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes. Het Gezondheidskompas geeft bovendien suggesties voor een gezondere levensstijl.
In 2019 worden in ons land de eerste kindjes geboren die rookvrij zullen opgroeien. Dat is het doel van Generatie Rookvrij.
Steden en gemeenten krijgen vanaf dit jaar de kans om een lokale gezondheidsenquête te organiseren.
Alcohol is nog steeds de meest gebruikte drug bij jongeren, maar ze beginnen er wel steeds later mee. Dat blijkt uit de leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen